Mahami Geguritan

  1. Mahami Geguritan
    1. Isi Geguritan
    2. Nilai Budi pekerti
    3. Tembung
    4. Aspek:
1)      Wicara → lancar orane, jelas orane
2)      Wirama → dhuwur, cendhek swara
3)      Wirasa → Rasa
4)      Wiraga → Gerak


sumber: https://gistabawana.wordpress.com/2013/05/10/ringkasan-materi-bahasa-jawa/


TINDAK TANDUK KANG SOPAN

  TINDAK TANDUK KANG SOPAN


Windu ( lan watake )

Sawindu ana 8 taun.
Cacahe lan arane windu ana 4 werna yaiku :

1.
Kunthara tegese ulah utawa tingkah laku. Watake : Akeh wong sing nduweni tingkah laku sing neka-neka sing sadurunge ora nate kedaean.
2.
Sangara tegese banjir. Watake Akeh banjir gedhe.
3.
Sancaya tegese pasrawungan . Watake padha rukun ing pasrawungan.
4.
Adi tegese endah utawa unggul . Watake : Akeh wewangunan anyar kang endah-endah lan nyenengake

Sajrone sawindu sing suwene 8 taun, saben taun nduweni jeneng dhewe-dhewe sarta nduweni watak seje-seje .
Dene arane taun yaiku :
1.
Alip umure 354 dina.
2.
Ehe umure 355 dina.
3.
Jimawal umure 354 dina.
4.
Je umure 354 dina.
5.
Dal umure 355 dina.
6.
Be umure 354 dina.
7.
Wawu umure 354 dina.
8.
Jumakir umure 355 dina.

Sataun sing umure 354 dina diarani taun wastu (cekak, pendek), dene taun sing umure 355 dina diarani taun wuntu (panjang). Ing taun wuntu umure sasi Besar diganepi dadi 30 dina.

Dene wateke taun katrangane kaya ing ngisor iki :

1. Tanggal 1 Sura tiba dina Ahad diarani Dite Kalaba, yaiku taun klabang. Watake arang-arang ana udan.

2. Tanggal 1 Sura tiba dina Senen diarani Soma Wrejita, yaiku taun cacing. Watake akeh udan.

3. Tanggal 1 Sura tiba dina Selasa diarani Anggara Wrestija, yaiku taun kodhok. Watake akeh udan.

4. Tanggal 1 Sura tiba dina Rebo diarani Buda Wisaba, yaiku taun kebo. Watake akeh udan.

5. Tanggal 1 Sura tiba dina Kemis diarani Respati Mintuna, yaiku taun mimi. Watake akeh udan.

6. Tanggal 1 Sura tiba dina Jum'at diarani Sukra Minangkara, yaiku taun urang. Watake akeh udan.

7. Tanggal 1 Sura tiba dina Sabtu diarani Tumpak Menda, yaiku taun wedhus. Watake arang-arang ana udan.
 http://nguripuripbasajawa.blogspot.com/search/label/Windu%20lan%20watake

SESORAH MENGETI DINTEN PENDIDIKAN NASIONAL

Mengeti dinten pendidikan nasional