Araning pentil, woh, lan isi

Araning Pentil (Bakal Buah)

Pentil asem = cempaluk
Pentil jagung = Janten
Pentil jambe = bleber
Pentil jambu = karuk
Pentil kacang = besengut
Pentil krambil = bluluk, cengkir, degan
Pentil kweni = bandheo
Pentil mangis = blibar
Pentil nangka = babal
Pentil pelem = pencit
Pentil randhu = plencing
Pentil semangka = plonco
Pentil mlinjo = kroto
Pentil timun = serit

Araning isi

Isi asem = klungsu
Isi duren = pongge
Isi jambe = jebuk
Isi kapas = wuku
Isi kates = trempos
Isi kecipir = botor
Isi kesambi = kecacil
Isi kluwak = pucung
Isi kluwih = bethem
Isi krambil = kenthos
Isi nangka = beton
Isi pelem = pelok
Isi randhu = klentheng 
Isi salak = kenthos
Isi sawo = kecik
Isi semangka = kwaci
Isi tanjung = kecik

Araning Woh

Woh aren = kolang-kaling
Woh bengkoang = besusu
Woh Cengkeh = polong
Woh Dhadhap = blendhung
Woh Gebang= klandhing
Woh Gembili = katak
Woh Jambe = jebug
Woh Jati = janggleng
Woh Kantil = handhek
Woh Kelor = klenthang
Woh Kuwek = pocung
Woh Pandhan eri = pandhaga
Woh So = mlinjo
Woh Tal = siwalan
Woh Turi = klenthang
Woh Uwi = katak
Woh Widara putih = anyang

No comments: