Tembung garba

Tembung garba yaiku tembung kang asliné seka tembung loro (2) utawa luwih kang dadi wujud anyar.
Umpamane:
  • ana + ing ---> anèng
  • siti + inggil ---> sitinggil
  • nara + indra ---> narendra

No comments: