kinanthi


Kinanthi

Kinanthi iku salah sijine tembang macapat kang umume dienggo nggambarake rasa seneng, katresnan, lan kawicaksanan. Kinanthi bisa nduwe arti gegandhengan tangan lan bisa ugajeneng sawijining kembang. Ana uga kang nggandhengake kinanthi klawan Maskumambang. Yen maskumambang kanggo wong lanang kang lagi dewasa, kinanthi kanggo wanita.

Bab lan Paragraf

  [delikna

[sunting]Metrum

Kinanthi kaangit seka nem gatra (larik) saben pada (bait).
  • 8-u
  • 8-i
  • 8-a
  • 8-i
  • 8-a
  • 8-i

[sunting]Tuladha

[sunting]Tuladha 1

Anoman mlumpat sampun
praptêng witing nagasari
mulat mangandhap katingal
wanodyâju kuru aking
gelung rusak awor kisma
ingkang iga-iga kêksi

[sunting]Tuladha liya

Pitik tulak pitik tukung
Tetulake Jabang bayi
Ngedohaken cacing racak
Sarap sawane sumingkir
Si tulak manggung ing ngarso
Si Tukung ngadhangi margi
dikutip dr: 
http://jv.wikipedia.org/wiki/Kinanthi

No comments: