PURWAKANTHI


Purwakanthi  iku unen-unen utawa ukara kang runtut basa utawa sastrane. Purwakanthi kang runtut basane jenenge purwakanthi basa, dene yen ing sastra sinebut purwakanthi sastra. Purwakanthi bisa awujud ukara lumrah, bisa uga ngamot paribasan, saloka, utawa tembang. Purwakanthi bisa digolongake dadi telu, yakuwi: Purwakanthi guru swara, Purwakanthi guru sastra lan Purwakanthi Lumaksita.
Purwakanthi Guru Swara
1.    Ana awan, ana pangan
2.    Ana dina, ana upa
3.    Ati karep, bandha cupet
4.    Bareng wis makmur, lali marang sedulur
5.    Becik ketitik, ala ketara

Purwakanthi Guru Sastra
1.    Aja dhemen memada samèng dumadi
2.    Bobot, bibit, bèbèt
3.    Janji jujur, jajahané mesthi makmur
4.    Sing sapa salah sèlèh
5.    Sing wèwèh bakal wuwuh
6.    Sluman slumun slamet
7.    Tata titi tentrem

Purwakanthi Lumaksita
1.    Asung bekti, bektiné kawula marang Gusti
2.    Bayem arda, ardané ngrasuk busana
3.    Lungguh dhingklik, dhingkliké wong cilik-xilik
4.    Nandang lara, laraning wong lara lapa
5.    Pandhu suta, suta madyaning Pandhawa
6.    Raja putra, putra dalemé Ngastina
7.    Saking tresna, tresnané mung samudanaDikutip dr: wikipedia

No comments: