PENGUMUMAN (BERKENAAN DENGAN PENGERJAAN TUGAS)

SEBELUM MENULISKAN KOMENTAR MOHON MENJADI ANGGOTA BLOG DAHULU KARENA KOMENTAR TIDAK AKAN DAPAT MASUK BLOG BJAWAX BILA BELUM MENJADI ANGGOTA BLOG INI.
TERIMAKASIH

1 comment:

piianz said...

Kelas : X TSM-A
Kelompok : - Aji Saputro (05)
-Andian N.P (06)
-Andika A (07)
-Aprilian W.U (08)
Ngurip-urip aksara jawa
Kita milih judul ngurip-urip aksara jawa menika amaragi kita kepengin sanget marang siswa-siswi pelajar Indonesia supadhos nglestarekaken budaya jawa yaiku aksara jawa. Amargi jaman samenika teknologi sampun canggih lan kathah siswa kang kesupen marang aksara jawa kang dados warisan budaya jawi. Uga niku kita anggadahi kekarepan ngajak para pelajar supadhos tiyang lan pelajar jawa niku mboten ical jawinipun.
Miturut cerita jawa panemu aksara jawa kasebut yaiku aji saka, huruf-huruf aksara jawa menika cacahing ana 20 huruf.
1. aksara,yaiku HA ,NA, CA ,RA, KA,DA,TA,SA,WA,LA,PA,DHA,JA,YA,NYA,MA,GA,BA,THA,NGA.
2.Sandhangan wonten punika : Wulu(i), Pepet(e), Taling(E), lsp.
3. Pasangan wonten cacah 20.
4. Angka Jawa wonten cacah 10.Aksara jawa kasebut kedah dilestarekake supadhos mboten ngantos ketinggalan jaman amargi kemajuan teknologi lan ilmu pengetahuan. Budaya-budaya jawi kasebut kedah diwarisaken marang pelajar supadhos budaya kasebut taksih wonten kang nglestarekake. Upaya-upaya kasebut tuladhane latihan-latihan nulis jawa ana ing buku utawi migunakake komputer ,lomba nulis cerkak ngagem aksara jawa ,lan saklajengipun.
Kita pelajar Indonesia kang anggadahi budaya kasebut kedah saged njagani warisan budaya jawi supadhos mboten dipendhet utawi diklaim marang Negara liya .kita kedah nanemaken pemikiran kang “WONG JAWA KUDU NJAWANI” maksude pelajar kang anggadahi budaya jawa kasebut kedah saged menehi informasi ngenani bab budaya jawa marang liyan, lan kedah mahami budaya jawi kasebut supadhos mboten ical jawinipun. Kita kedah lingsem yen kita niku kang tiyang jawi kok malah mboten paham lan mboten remen marang budayane piyambak.
Kesimpulan
Kagem siswa kang anggadahi budaya jawi kasebut supadhos mboten nilakaken budaya jawa lan kedah saged njaga warisan budaya jawi kasebut supadhos mboten ketinggalan jaman
Namung niku napa-napa kang saged kita aturaken ,menawi wonten lepating ana panulisan, kita sedanten nyuwun pangaksami.