Kisi-kisi ulangan akhir semester gasal

PAWARTA: pangerten, bidang, syarat. WARA-WARA: pangerten, syarat PURWAKANTHI: pangerten, jenis, tuladha. CANGKRIMAN, PARIKAN, WANGSALAN:pangerten, ciri-ciri, tuladha CRITA RAKYAT: judul, isi, tokoh, amanat KAWRUH BASA: pengetahuan umum bab basa Jawa BASA JAWA: ngoko, krama NULIS NGANGGO AKSARA JAWA

No comments: