SOAL PERBAIKAN UJIAN SEMESTER GASAL BAHASA JAWA 2012/2013

1. APA BEDANE WANGSALAN, CANGKRIMAN, LAN PARIKAN?
2. WENEHANA TULADHA PURWAKANTHI SWARA, SASTRA, LAN BASA!
3. TULISEN JUDUL-JUDUL CRITA RAKYAT (20)DIGARAP LAJENG DIKIRIM LEWAT EMAIL DHATENG fififitro@gmail.com PALING LAMBAT 18 DESEMBER 2012.

No comments: