Pandhawa (watak)


Yudhistira  : rila legawa, sabar, lan tawakal ing karya.2.
Bima  : jatmika, prasaja, jejeg, jujur, sepi ing pamrih rame ing gawe.3.
Janaka  : temen, tulus, merak ati.4.
Nakula  : nrima, lan waspada.        
Sadewa  : gentur ing panembahira

saking kathah sumber

No comments: