TEMBUNG GARBA


Tembung kang asale saka singkatan 2 tembung

Tembang - Berasal dari
anéng - ana + ing
kalyan - kalih + lan
lumebéng - lumebu + ing
mahameru - maha + meru
narendra - nara + indra
narpendah - nara + endah
prawirotama - prawira + utama
sarotama - saru + utama
sitinggil - siti + inggil
sugyarta - sugih + arta

sumber: http://andijava-kawruhbudayajawa.blogspot.com/2011/11/tembung-garba-kata-yang-berasal-dari.html

No comments: