TEMBUNG NGOKO - KROMO - KROMO INGGILNgoko - Kromo - Kromo Inggil
Abang - Abrit - Abrit
Anak - yoga - Putra
adus - adus - siram
aran - nama - asma
banyu - toya - toya
bojo - semah - garwa
buwang - bucal - kéndhang
buyar - rampung - rampung
carita - cariyos - cariyos
cukur - cukur - paras, pangkas
dadi - dados - dados
dalan - radinan - margi
dandan - dandos - busana
deleng - ningali - mriksani
dhewé - piyambak - piyambak
doyan - purun - kersa
duwé - gadhah - kagungan
embuh - kirangan - ngapunten
endi - pundi - pundi
epék - pendhet - pundhut
gawa - bekta - asta
gedhé - ageng - ageng
gelem - purun - kersa
gelis - énggal - énggal
iki - niki - punika
ilang - ical - ical
imbuh - imbet - tanduk
inep - nyipeng - nyaré
isin - isin - lingsem
iya - inggih - sendika
jaga - jagi - reksa
jaluk - nedi - suwun
jamu - jampi - loloh
jarit - sinjang - nyamping
jeruk - jeruk - jeruk
jungkat - serat - pethat
jupuk - pendhet - pundhut
kabéh - sedaya - sedanten
kacamata - kacamripat - kacatingal
kakang - kakang - raka
kanggo - kanggé - kagem
kandha - sanjang - ngendika
kklambi - rasukan - ageman
keris - dhuwung - wangkingan
kongkon - kéngkén - utus
kowé - sampéyan - panjenengan

sumber: http://andijava-kawruhbudayajawa.blogspot.com/2011/11/tembung-ngoko-kromo-kromo-inggil.html

No comments: