DAFTAR SISWA REMIDI US GENAP BAHASA JAWA KELAS X-TKRB 2012/2013


11.       ARDIAN RMP
22.       AVIV A
33.       CANANG DJ
44.       NOVITA SN
55.       NUR S
66.       NURROHMAT AIS
77.       RIAN BP
88.       WISNU PP


 Remidi dilakukan dengan mengerjakan soal:
 Gawea paragraf (minimal 7 kalimat) sing ngandhut: paribasan cacah loro.
 Digarap wonten kolom komentar maksimal tanggal 15 Juni 2013. Maturnuwun. 


7 comments:

Anonymous said...

Nama :Canang Diva Jagwani
No :12
No Test : 44
Kelas :X TKR B

pengusaha iku yen sukses aja duweni watak adigan,adigung,adiguna. amarga sifat kui bisa ndadekake wong iso ancik-ancik pucuking eri lan bisa gawe uwong abang kupinge.

Ibnu Bhagaskara said...

Nama :Nur Setiaji
No :22
No Test : 54
Kelas :X TKR B
Yen lagi jaya jayane ojo ndiweni watak "adigang Adigung Adiguna" amarga kuwi bisa gawe wong "Abang Kupinge"la Yen wes ngono wong bakal ngangep "aji Godong Garing" lan bakal didohi "cedak kebo gupak" lan bisa dikucilne lan Bisa gawa awake dewe "ancik Ancik pucuing eri",lan barang kangolo bakal ketara "becik ketitik ala ketara".lan yen awake dewe lagi nandang kesusahan "dadio banyu emoh nyawuk dadio suket emoh nyengkut" Lan bakal dikucilne marang tonggo teparo"cocak nguntal elo".

Ibnu Bhagaskara said...

Nama :Nurrohmad a.i.s
No :23
No Test : 55
Kelas :X TKR B

Yen lagi jaya jayane ojo ndiweni watak "adigang Adigung Adiguna",lan barang kangolo bakal ketara "becik ketitik ala ketara" "dadio banyu emoh nyawuk dadio suket emoh nyengkut",amarga sifat kui bisa ndadekake wong iso ancik-ancik pucuking eri lan bisa gawe uwong abang kupingelan yen awake dewe lagi nandang kesusahan "dadio banyu emoh nyawuk dadio suket emoh nyengkut" Lan bakal dikucilne marang tonggo teparo"cocak nguntal elo".
amarga kuwi bisa gawe wong "Abang Kupinge"

Ibnu Bhagaskara said...

Nama :wisnu pradana p
No :31
No Test : 63
Kelas :X TKR B

pengusaha iku yen sukses aja duweni watak adigan,adigung,adiguna. amarga sifat kui bisa ndadekake wong iso ancik-ancik pucuking eri lan bisa gawe uwong abang kupinge.an barang kangolo bakal ketara "becik ketitik ala ketara" "dadio banyu emoh nyawuk dadio suket emoh nyengkut"Lan bakal dikucilne marang tonggo teparo"cocak nguntal elo".
amarga kuwi bisa gawe wong "Abang Kupinge"," Lan bakal dikucilne marang tonggo teparo"cocak nguntal elo".

reiyan budy said...

Nama :Rian Budi P
No :25
No Test :57
Kelas :X TKR-B

Ing jaman modern punika katah sanget panguasa ing kang ngadahi sifat utawi watak "adigang adigung adiguna". mboten enten ing kang purun ngalah. kadedinipun katah sanget panguasa ing kang pada padu kadasta "asu rebutan balung". Nopo malih generasi sakniki punika amung "Gegedhen empyak kurang cagak".

Anonymous said...

Nama :novita setia nugraha
kelas :X-TKR-B
no absen:21
no test :53

Yen arep dadi wong sukses iku kudu"alon-alon waton kelakon"amarga yen arep gayuh kesuksesan kuwi mesti"Jer basuki mawa beya"lan yen wes dadi wong sukses ojo nganti nduweni watak"adigang,adigung,adiguna"amarga sapa wae sing nuweni watak elek bakal"Bandha titipan, nyawa gadhuhan, pangkat sampiran"ojo nganti"Kaya banyu karo lenga"marang wong miskin amarga yen kita apik mrang wong liyo bakalan"Sapa nandur bakal ngunduh"mergane"Gusti Allah ora sare."

Anonymous said...

nama:avif ardyansyah
no:9
no.test:41
kelas:x-tkrb

dadi uwong seng sukses iku ojo ndweni watak"adigan,adidon,adiguna'nek wes ndwe watak kwi uwong bakal"abang kupinge"nek awak dwe susah uwong bakal"dadi banyu ora nyawok dadi suket ora nyuket"