KUNCI JAWABAN UJIAN SEMESTER GENAP BAHASA JAWA KELAS X SMK


A.                                              B.
11.      C                     1. unen-unen kang isine piwulang apik, biasane basane konotatif,
22.      E                          bisa mbentuk budi pekerti luhur tumrape bocah
33.      A                     2. A. Aduh, ojo munggah neng dhuwur, mengko malah bahaya.
44.      B                         B. Godhong wit kae katon ngawe-awe aku.
55.      D                     3. Bebas lan trep (kawicaksanan guru)
66.      D                     4. Dienggo wong tuwa marang wong enom sing duwe pangkat dhuwur
77.      D                         ibu marang bapak
88.      B                         wong tuwa marang wong enom sing jarang kepethuk
99.      D                         marang wong sing wis kulina, nanging nduweni rasa ngajeni
110.  A                     5. A. her, tirta, warih, lsp.  B. asti, dipa, esthi, lsp.
111.  A                     6. K Tujuan-J-W-L
112.  E                      7. Kawicaksanan guru
113.  C                     8. Wulu, suku, taling, taling tarung, pepet.
114.  B                     9. Asmaradana, dandang gula, pangkur, sinom, gambuh, pocung, mega-
115.  A                         truh, kinanthi, maskumambang, mijil, durma.
116.  A                   10. Tembung kang tegese dudu teges kang samesthine, nanging teges silih-
117.  C                          an. Tuladha: dawa tangane, lunyu ilate, entheng tangane, lsp.
118.  C                                
119.  A
220.  A
221.  B
222.  E
223.  E
224.  A
225.  A
226.  C
227.  C
228.  B
229.  A

330.  C

No comments: