Jenenge pandhita lan pertapane


JENENGE PANDHITA LAN PERTAPANE

  • Bengawan Abiyasa                             Pertapane Ing                   Saptaarga
  • Bengawan Mintaraga                          Pertapane Ing                   Indrakila
  • Pandhita Durna                                   Pertapane Ing                   Sokalima
  • Resi Anoman                                      Pertapane Ing                   Kendhalisada
  • Resi Bisma                                          Pertapane Ing                   Talkandha
  • Resi Palasara                                      Pertapane Ing                   Ukir Ratwu
  • Resi Subali                                          Pertapane Ing                   Guwakiskendha

No comments: