Jenenge ratu lan negarane


JENENGE RATU LAN NEGARANE

 • Prabu   Arjuna Sasrabahu                    Ratu ing        Maespati
 • Prabu   Baladewa                                Ratu ing        Madura
 • Prabu   Basudewa                               Ratu Ing        Madura
 • Prabu   Basukarna (Karna)                  Ratu Ing        Ngawangga
 • Prabu   Bomanarakasura                      Ratu Ing        Trajutrisna
 • Prabu   Dasamuka                               Ratu Ing         Ngalengka
 • Prabu   Dasarata                                  Ratu Ing         Ngayodya
 • Prabu   Drupada                                  Ratu Ing         Cempala
 • Prabu   Drestarata                                Ratu Ing         Ngastina
 • Prabu   Kresna                                     Ratu Ing         Dwarawati
 • Prabu   Maswapati                               Ratu Ing         Wiratha
 • Prabu   Niwatakawaca                         Ratu Ing         Iman Imantaka
 • Prabu   Pandhu Dewanata                     Ratu Ing         Ngastina
 • Prabu   Parikesit                                   Ratu Ing         Ngastina
 • Prabu   Puntadewa                                Ratu Ing         Ngamarta
 • Prabu   Ramawijaya                              Ratu Ing         Pancawati
 • Prabu   Salya                                         Ratu Ing         Mandakara
 • Prabu   Sugriwa                                     Ratu Ing         Guwakiskendha
 • Prabu   Suyudana                                   Ratu Ing         Ngastina

No comments: