Mijil


Mijil

Mijil iku artine lair utawa metu. Ing jajaran tembang Macapat, Mijil umume diselehke ing ngarep. Saben pada, tembang iki ana enem gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu :
 • 10-i
 • 6-o
 • 10-é
 • 10-i
 • 6-i
 • 6-u

Bab lan Paragraf

  [delikna

[sunting]Tuladha

 1. Mijil ing donya siniwi ratri
 2. Kabeh durung katon
 3. Amung anjali soca ing tembé
 4. Lelaku alon siniji-siji
 5. Nunggu mring wartaning
 6. Sesotya satuhu

[sunting]Notasi

Notasi iki salah sijine gagrag kang isih dienggo rengeng-rengeng.
 1. 6-6-1^-2^-2^-2^-2^-2^-1^- 2_3
 2. 1^-6-1^-1^-2^-1^-2^
 3. 2^-3^-2^-1^-6-5-5-5-6_5-3
 4. 2-3-5-6-3-6-5-3-2-3
 5. 1^-2^-3^-2^-1^-6
 6. 3-5-5-5-5_6-5_3

No comments: