maskumambang


Maskumambang iku tembang macapat kang dadi pralambang jaman wong lanang lagi mrambat dewasa, ing mangsa nalika seka bocah nuju dadi manungsa kang katon ing tengahing bebrayan. Tembung maskumambang iku sesambungan antarane emas lan kumambang. Ana kang nganggep yen Maskumambang iku tembange wong lanang, dene yen wadon ikuKinanthi. Watak tembang iki, umume isine kaya wong kang lagi sambat lara, ketula-tula, lan sengsara.

[sunting]Metrum

Saben pada (bait), tembang maskumambang ana patang gatra (baris).
  • 12-i
  • 6 -a
  • 8 -i
  • 8 -a

[sunting]Tuladha

Gereng-gereng Gathotkaca sru anangis
Sambaté mlas arsa
Luhnya marawayan mili
Gung tinamêng astanira
dikutip dr: 
http://jv.wikipedia.org/wiki/Maskumambang

No comments: