seselan


Sisipan (Seselan)

 • Sisipan in (umume nang kata sing diulang), contone:
  • in + tidhok -> tidok-tinidhokan
  • in + takon -> takon-tinakonan
  • in + tulung -> tulung-tinulungan
  • in + donga -> donga-dinonga
 • Sisipan em.
  • Sisipan em sing ora ngerobah aksara awal, contone:
   • em + gerung -> gemerung
   • em + gregah -> gemregah
  • Sisipan em sing ngerobah aksara awal, contone:
   • em + prusut -> kemrusut (p berobah dadi k)
   • em + plinthi -> kemlinthi (p berobah dadi k)
   • em + berod -> gemerod (b berobah dadi g)
   • em + brejel -> gemrejel (b berobah dadi g)
 • Sisipan um, contone:
  • em + guyu -> gemuyu
 • Sisipan e, contone:
  • e + omah -> omaeh (dudu omahe)
  • e + lurah -> luraeh (dudu lurahe)

No comments: