Arane taun Jawa


Arane Dina lan Pasaran


Arane Dina


Arane Pasaran
1. Ahad (Minggu) : Dite
2. Senen : Soma
3. Selasa : Anggara
4. Rebo : Buda
5. Kemis : Respati
6. Jum'at : Sukra
7. Sabtu : Tumpak
1. Pon : Palguna
2. Wage : Cemengan
3. Kliwon : Kasih
4. Legi : Manis
5. Pahing : Jenar
 
Arane Wuku    
Sawuku umure saminggu, cacahe Wuku ana 30, yaiku :
Wuku Shinta
Wuku Landhep
Wuku Wukir
Wuku Kuranthil
Wuku Tolu
Wuku Gumbreng
Wuku Warigalit
Wuku Warigagung
Wuku Julungwangi
Wuku Sungsang
Wuku Galungan
Wuku Kuningan
Wuku Langkir
Wuku Arandhasiya
Wuku Julungpujut
Wuku Pahang
Wuku Kuruwelut
Wuku Marakeh
Wuku Tambir
Wuku Medhangkungan
Wuku Maktal
Wuku Wuye
Wuku Manakil
Wuku Prangbabat
Wuku Bala
Wuku Wungu
Wuku Wayang
Wuku Kulawu
Wuku Dhukut
Wuku Watugunung

Arane Sasi Masehi, Arab lan Jawa  

Sasi Masehi

Sasi Arab

Sasi Jawa
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Muharram
Safar
Rabiul Awal
Rabiutsani
Jumadil Ula
Jumadil Tsaniyah
Rajab
Sya'ban
Ramadhan
Syawal
Dzulqadah
Dzulhijjah
Sura
Sapar
Mulud
Bakda Mulud
Jumadil Awal
Jumadil Akhir
Rejeb
Ruwah
Pasa
Sawal
Dulkangidah/Selo
Besar


Arane Taun lan WinduArane TahunArane Windu
Tahun Alip
Tahun Ehe
Tahun Jimawal Tahun Je 
Tahun Dal
Tahun Be
Tahun Wawu
Tahun Jinakir  
Windu Adi 
Windu Kuntara
Windu Sangara
Windu Sancaya


Arane Wilangan
Siji
Loro
Telu
Papat
Lima
Enem
Pitu
Wolu
Sanga
Sepuluh
Satus Sewu Sepuluh ewu
Satus ewu
Sayuta  
= Eko
= Dwi
= Tri
= Catur
= Panca
= Sad (Heksa)
= Sapta
= Asta (Windu)
= Nawa
= Dasa
= Sata
= Sasra
= Saleksa
= Sakethi

Arane Wayah 
Jam 03:00 esuk: Wayah Pajar Sidik (bang-bang wetan)
Jam 04:0: Wayah bedhug subuh
Jam 05:00: Wayah saput lemah
Jam 06:00: Wayah byar
Jam 09:00: Wayah tengange
Jam 10:00: Wayah wisan gawe
Jam 12:00: Wayah bedhug
Jam 13:00: Wayah luhur
Jam 15:00: Wayah lingsir kulon
Jam 16:00: Wayah asar
Jam 17:00: Wayah tunggang gunung
Jam 17:30: Wayah tribalayu
Jam 18:30: Wayah surub/Candrikala
Jam 19:00: Wayah bakda Magrib
Jam 19:30: Wayah isya'
Jam 20:00: Wayah bakda Isya'
Jam 21:00: Wayah sirep Bocah
Jam 23:00: Wayah sirep Wong
Jam 01.00 Dalu: Wayah lingsir wengi

Arane Kiblat 
Lor = Utara
Kidul = Daksina
Wetan = Purwa
Kulon = Pracima
dikutip  dr: http://sinau-jawa.blogspot.com/2010/07/arane-dina-pasaran-wuku-tahun-lsp.html

No comments: