Dasa NamaDina lan Pasaran

Dasa nama ( jeneng liya ) tumrape sapta wara lan panca wara ( dina lan pasaranb )
Dina :
 1. Senin = soma
 2. Selasa = anggara
 3. Rabo = buda
 4. Kamis = respati
 5. Jum’at = tumpak
 6. Ahad = dite
Pasaran :
 1. Pahing = Jenar
 2. Pon = Palguna
 3. Wage = Cemengan
 4. Kliwon = Kasih
 5. Legi = Manis
Tuladha :
Kamis Pahing = Respati Jenar
Sabtu Wage = Tumpak Cemengan

Rasa, Warna lan Keblat

Rasa :
 1. Legi = Manis
 2. Kecut = Amia
 3. Pait = Tikta
Keblat :
 1. Lor = Utara
 2. Kidul = Daksina
 3. Wetan = Purwa
 4. Kulon = Pracima


dikutip dr: http://kidemangsodron78.wordpress.com/2012/05/15/dasa-nama/
Warna :
 1. Abang : Rekta
 2. Putih : Seta / Pinggul
 3. Kuning : Pita / Jenar
 4. Ijo : Wilis
 5. Ireng : Langking / Kresna
 6. Biru : Maya / Nila

No comments: