Arane wong 1. Dhudha : wong lanang seng ora nduwe bojo <> orang laki2 yang sudah tidak punya istri lagi
 2. Dhudha bangsong : dudha mlarat anake akeh <> duda miskin anaknya banyak
 3. Dhudha kalung : dhudha duwe anak wadon sing bisa ngopeni <> duda punya anak perempuan
 4. Dhudha kawuk : dhudha sing wis tuwa <> duda tua
 5. Dudha kembang : dhudha sing isih enom durung duwe anak <> duda yang masih muda belum punya anak
 6. Jaka : bocah lanang sing wis dewasa <> anak lelaki dewasa belum kawin
 7. Jaka jebug : jaka sing wis tuwa durung rabi <> lelaki yang sudah tua belum kawin
 8. Kaki-kaki : wong lanang sing wis tuwa banget <> orang laki2 yang terhormat
 9. Kyai : wong lanang sing diajeni <> orang laki2 yang terhormat
 10. Nini-nini : wong wadon sing wis tuwa banget <> orang perempuan yang sudah tua renta
 11. Nyai-nyi : wong wadong sing diajeni <> perempuan yang terhormat
 12. Prawan : bocah wadon sing wis dewasa ( durung rabi ) <> anak perempuan yang sudah dewasa ( belum kawin )
 13. Prawan gendor / kasep : prawan sing wis tuwa durung rabi <> Perawan tua yang belum kawin
 14. Prawan sunthi : prawan kencur ( prawan cilik ) <> perawan kecil
 15. Randha : wong wadon sing wis ora nduwe bojo <> orang perempuan yang sudah tidak punya suami
 16. Randha kasihan : randha mlarat anake akeh <> Janda miskin banyak anak
 17. Randha kembang / wulanjar : randha sing isih enom durung nduwe anak <> janda yang masih muda belum punya anak
 18. Randha keringan : randha sing sugih bandha <> Janda yang kaya harta
 19. Randha kisi : randha sing nduwe anak lanang <> Janda yang punya anak lelaki
 20. Randha menter : randha sing panganggone sarwo apik <> Jandha yang pakaianya serba bagus
 21. Randha tanggung : randha sing isih enom <> Janda yang masih muda
dikutip dr: http://kidemangsodron78.wordpress.com/2012/05/13/arane-wong/

No comments: