Gunane paribasan

Paribasan bisa digunakake kanggo:
1.Menehi piwulang apik tumraping kahanan sedina-dina 2.Mbentuk budi pekerti kang apik kanggo bocah 3.Nyegah tumrape laku kang ora becik

No comments: