Tuladha paribasan


1.Kacang lali lanjaran: wong kang ora eling marang asal-usule
2.Sapa salah seleh: sapa kang nglakoni salah mesthi bakal ketara
3.Cebol nggayuh lintang: wong asor kang duwe pepinginan dhuwur/muluk-muluk

No comments: