Paribasan (pangerten)


PParibasan yaiku unen-unen kang ngandut piwulang apik ing kahanan sedina-dina.
    Basa kang dienggo biasane wujud ing upama (KONOTATIF

No comments: