Panyandra


Panyandra tegese tetembungan kang nggambarake kahana kanggo pepindhan.
Tuladhane :
Sang Arya Sena dedege pideksa hamrabata suta, rambute ngembang bakung, godheke ngudhup turi


saking kathah sumber

No comments: