Bedane wacana narasi ekspositoris lan sugestif


Bedane narasi ekspositoris lan sugestif.
Narasi Ekspositoris

Narasi Sugestif
1. Njembarake wawasan/pangerten
1. Mbeberake makna kang  sinandi
2. Mbeberake katrangan bab prastawa
2. Nguripake pengangen-angen /
Imajinatif
3. Adhedhasar nalar supaya padha
Sarujuk
3. Nalar mung kanggo nggayuh surasa
(makna), yen perlu nalar dilirwakake
4. Basa informatif, tembunge denotative
4. Basa figuratif, tembunge konetatifkapethik saking Modul basa Jawa X

No comments: