DAFTAR SISWA REMIDI US GENAP BAHASA JAWA KELAS X-TSMC 2012/2013


1.       AFFAN CH
2.       DWI H
3.       FEBRIAN EP
4.       GALIH DP

5.       ZARAS K


Remidi dilakukan dengan mengerjakan soal: 
Gawea paragraf (minimal 7 ukara) kang ngandhut 2 paribasan, tembung entar. Digarap wonten kolom komentar maksimal 15 Juni 2013. Maturnuwun. 

6 comments:

affan wazza said...

OJO CEDAK GUPAK
paijo kui bocah kang apik ,sregep shlat,lan seneng nulungi uwong ,tapi kancane tarmin kui wonge ala gawemane mendem lan judi ae,pas paijo dolan karo tarmin nyang lincak tibake tarmin main judi karo konco2ne,paio meneng ae ra melu mau 2 jam bsmjure polisi teko lan grebek wong seng main kui arepo pijo ora melu melu main tapi deweke enek gon grombolan wong seng main kui mai

affan wazza said...

NGAJARI BEBEK NGELANGI
pijem ndue konco anyar sengko jakarta ,tapi paijem ra ngrti nek koncone kui ndek ben yo sengko desone kono,paijem ngajari bocah kui b.jawa nanging pas di tekoki tibake bocah lui lancar ngong b.jawane

dwi hartanto said...

nama : dwi hartanto
kelas : x smc
no : 09

ing sawijining dina, ana bocah jenenge afan kang sabendinane adigang adigung adiguna, kemaki, sok pinter, sok ngerti. bocah kui mau wonten pundi mawon sesorah , nanging bocah kui ,mau saiki wes ora gemedhe. mula dadi bocah ojo nulung mentung kaya bocah kui mau. bocah kui mau yen ditulung malah mbalek tangan marang seng nyata. bocah kaya afan mau wis kaya Aji godhong garing wis ora guna. dadi uong milih slamet wae (Dhemit ora ndulit, setan ora doyan). wis cukup sak mene wae, muga wae berkenan.

reiyand cah sh winongo said...

nama : febrian eko p.
no : 12
kelas : x tsmc

ing sawijing dina, ana bocah jenenge adi lan dwi. adi lan dwi kekancan kat cilik, adi lan dwi podo-podo nyenengi cewek sing jenenge fitri. fitri bocah ayu saka desa sebrang. sawise weruh yen podo-podo adi lan dwi nyenengi fitri, adi lad dwi maleh nesunan. adi lan dwi maleh ora gelem akur meneh (kaya banyu karo lenga). adi lan dwi mau saingan ngebutke fitri supaya bisa dipacari menyang bocah 2 mau. saking nesunane uwong-uwong ngasi ngarani bocah loro man kaya "asu rebutan balung" gur masalah cewek paseduluranne bocah 2 mau dadi rusak. ngasi lulus sma, bocah loro mau durung gelem akur maneh kaya cilike.

Anonymous said...

Nama :GALIH DWI P
No :14
Klz :10.TSM.C

Kadang konang
ngakoni sadulur mung karo sing sugih-sugih

ana bapak due anak telu jnenge mira, leni karo putri, putri yaiku anak bungsu lan uripe mung kecukupan deke sampun berkeluarga.mira lan leni ora gelem ngakonni putri dadi sedulure amergo putrid uripe gur kecukupan mira lan leni gelem ngakoni sdulur yen sugih bondhone..

Anonymous said...

Nama :GALIH DWI P
No :14
Klz :10.TSM.C

ENTEK JARAKÉ

iku tegesé wis entèk kasugihané

wonten sebuah desa ana kluarga sing sugeh bener yaiku kluargane bpak budi miturut warga dusun mriku bpakbudi wongepelit yen dijaliki iyuran kange tilik wong loro padhal kluargane bapak budi iku sugeh mlegedeh
sawijine dino omahe bapak budi ditekani mobil okeh, jebulane kendaran-kendaran iku saking KPK ugi nyita omahe bapak budi, amargi bapak budi kelibat penyelewengan arto BANK BRI seng wonten wonogiri sak bare iku omah lan sak anterone bapak budi di sita KPK.