KURIKULUM 2013

Wonten ing kurikulum 2013, pelajaran basa Jawa boten diwontenaken.
Pelajaran basa Jawa taksih wonten ing kurikulum sakderengipun.

No comments: