PELAJARAN BASA JAWA ING KURIKULUM 2013


Pelajaran basa Jawa


Pelajaran basa Jawa sakpunika diwontenaken ing Kurikulum 2013. kahanan punika dipun kiyataken ngangge SK gubernur Jawa Tengah ngenani pelajaran kasebat.

No comments: