SOAL BAB PARIBASAN

   
SOAL

   Basa kang dienggo ing paribasan kuwi biasane konotatif. Jelasna lan wenehana nganggo tuladha paribasane supaya luwih cetha!
   Paribasan kuwi bisa mbentuk budi pekerti sing luhur tumrape bocah. Jelasna nganggo tuladha!     
   Paribasan yaiku… .
   Wenehana tuladha paribasan saka huruf (lan artine):
B
U
N
D
A
S
Gawea paragraf cendhak kang isine nggambarake sawijining paribasan! 

No comments: