TUGAS AKHIR KELAS X SMB


1. Coba golekana 5W1H kang ana ing pawarta ngisor iki!
Mesir Kepranan Sistem Pendidikan Indonesia
            Menteri Pendidikan Mesir Yousri Saber Hussein El Gamal kepranan karo sistem  desentralisasi pendidikan kang ditrapake Indonesia. Yousri kang nganakake sapatemon karo Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo ing gedhong Depdiknas , Selasa (21/8/07) mratelakake nedya nyonto sistem pendidikan mau kanggo dicakake ing Mesir. Marang Yousri , Bambang nerangake yen sistem wajib belajar ing  Indonesia saiki dudu tanggung jawabe Depdiknas Pusat nanging Depdeknas daerah.
            Bambang nambahake, sistem desentralisasi mau dicakake kanthi cara ngedum porsi wulangan 15 persen marang Departemen Agama. Kanthi mangkono Departemen Agama melu duwe hak menehi porsi pendidikan agama lan keagamaan. Suwalike Depdiknas uga entuk kalodhangan sing  padha kanggo ngetrapake sistem pendidikan. Bab kuwi cundhuk karo sing digarisake ing Undang-Undang Sikdiknas Taun 2003.

Sumber: Panjebar Semangat 35/2007

32 comments:

amad efendi said...

nama :amad efendi
nomer:05
kelas:X TSMB

Candra X TSM-B said...

Nama:Candra Kurniawan
No Absen:12
Kelas:X TSM-B

Indra Wahyu said...

Nama : Indra Wahyu nugroho
No. : 18
Kelas : X TSM-B

suratto said...

Nama:SURATTO
No:28
Kelas:X TSM-B

Yoga Kusuma #201 said...

Nama :Yoga Kusuma B
No :31
Kelas :X TSM-B

YOGA TRIYATNO said...

NAMA;YOGA TRIYATNO
NOMOR;32
KELAS;X TSMB

Bayu Bimantara said...

NAMA ; BAYU BIMANTARA
NOMOR ; 09
KELAS ; X TSM-B

Bayu Bimantara said...

NAMA ; BAYU BIMANTARA
NOMOR ; 09
KELAS ; X TSM-B

taufiq said...

nama; hanif mubarak
no;
kelas;X TSM B

yoga awangga said...

nama:Hanif mubarak
no:16
Kelas: X_TSMB

rahmat said...

Nama :rahmat budi p
No :22
kelas :x tsm b

feriee @dy $ said...

nama;hendra g
nomer;17
kelas;x tsm_b

amad efendi said...

NAMA : ALAN PUTRANDHIKA
NOMER : 004
KELAS : X T-SMB

amad efendi said...

NAMA :ADHITYA WAHYU
NOMER :01
KELAS :X-TSB

amad efendi said...

NAMA :RYAN HERMANTO
NOMER :25
KELAS :X T-SMB

amad efendi said...

NAMA :DIAN PRASETYO
NOMER :14
KELAS :X T-SMB

amad efendi said...

NAMA :AGUS WALOYO
NOMER :02
KELAS :X T-SMB

amad efendi said...

NAMA :MUHAMAD YUSUF
NOMER :20
KELAS :X T-SMB

slamet haryadi said...

nama:slamet haryadi
no:27
kelas:xtsmb

amad efendi said...

NAMA :TAUFIK KURNIAWAN
NOMER :29
KELAS :X T-SMB

amad efendi said...

NAMA :RIO MARTIN
NOMER :23
KELAS :X T-SMB

amad efendi said...

NAMA :BAGAS ALVIANTIO
NOMER :08
KELAS :X T-SMB

ryan hermanto said...

NAMA;RYAN HERMANTO
NOMER;25
KELAS;X TSM-B

amad efendi said...

NAMA :DESTA ANDI P
NOMER :13
KELAS :X T-SMB

ryan hermanto said...

NAMA;AGUS WALUYO
NOMER;02
KELAS;X TSM-B

amad efendi said...

NAMA :BUDI P
NOMER :10
KELAS :X T-SMB

amad efendi said...

NAMA :WAHYU ADI S
NOMER :30
KELAS :X T-SMB

Anonymous said...

NAMA :ADHITYA WAHYU WIDHYATMOKO
NOMER :01
KELAS :X-TSB

nurmansyah said...

NAMA;NURMANSYAH A.S
NO;21
KELAS;X TSMB

MAULID said...

NAMA;MAULID BIMA ANANTA
NO;19
KELAS;X TSMB

mubarok said...

Nama :Sigit Mubarok Al Rohmad
Nomor :026
Kelas :X TSM-B

amad efendi said...

Nama :Rizqi p s
Nomer:24
kelas :T-smb