GEGURITAN


GEGURITAN

Geguritan (sajak): lelagon kang endah.
Geguritan kuwi isine bebas.
Bisa nganggo tema lingkungan, ketuhanan, kadadean, lsp.
Geguritan iku ana 2 jinise. Yaiku;
1.   Geguritan tradisional:
Isih nganut aturan tradisional geguritan, upamane: swara ing pungkasan baris siji lan sijine kudu padha.
Tuladha:

Surya ing sore iki
Tansah nentremake ati
Cahyane kang endah
Ndadekake rasa tansah sumringah
… .

2.   Geguritan modern:
Ora kudu nurut aturan geguritan tradisional maneh.
Tuladha:

Sinau kuwi ora kudu saben dina
Pungkasane pijer tenanan
Menawa kuwi wis kaleksanan
Bisaa dadi murid kang utama
Kang bisa migunani Negara
… .


No comments: