Jenenge mangsa

Arane dina(saptawara)
1.Ahad:Dite. 2.Senin:Soma. 3.Selasa:Anggara. 4.Rabu:Buda. 5.Kamis:Respati. 6.Jumuwah:Sukra. 7.Sabtu:Tumpak.
Arane Dino Enem
(1)Tungkis (2)Uwas (3)Mawulu (4)Paningron (5)Aryang (6)Warukukung
Jenenge wuku
(1)Sinta (2)Landep (3)Wukir (4)Kurantil (5)Tolu (6)Gumbreg (7)Waligalit (8)Warigagung (9)JulungWangi (10)Sungsang
(11)Galungan (12)Kuningan (13)Langkir (14)Mandhasiya (15)Julungpujut (16)Pahang (17)Kuruwelut (18)Marakeh (19)Tambir (20)Madangkungan
(21)Maktel (22)Wuye (23)Manahil (24)Prangbakat (25)Bala (26)Wugu (27)Wayang (28)Kulawu (29)Dhukut (30)Watugunung
Arane werno
Rekta : Abang/seto/pinggul *.Dawala : Putih *.Langking/Kresna : Ireng *.Wilis : ljo *.Pita jenar : Kuning *.Bango tolak : Biru putih/ireng putih *.Dadu : Abang enom *.Pare anom : Ijo kuning *.Gula klapa : Abang putih *.Kapuranto : Abang semu kuning *.Silih asih : Abang enom/biru enom lsp.(warna loro di gathoake).
1.Bajrakaya:Panglereman. 2.Asmaracipta:Pengasihan. 3.Bandung bandawasa:Karosan. 4.Cakrabirawa:Sugih bala(buta). 5.Brajamusti:Ampuhing tenaga. 6.Naracabala:Banjir gaman.
7.Pancasona:Ora bisa mati,angger isi tememplek lemah. 8.Bajawara:Panah angin. 9.Jalasangara:Panah banyu. 10.Mantraniskala:Panglemunan(bisa ngilang). 11.Danuwenda:Panitisan. 12.Basusiksa:Pangadepaning kewan(kewan galak bisa tutut). 13.Lisah jayeng katong:Weruh sing ora katon. 14.Kalimasada:Tumbaling karaharjaning negara. 15.Kembang wijayakusama:Tumbal kanggo kaharjaning negara.
Jenenge Kembang
Kembang suruh (drenges ) Tales(pancal) Timun(montro) Widaraputih(rejasa) Salak(kethether) So(uceng) Randu(karuk) Pring(krosak) Pohung(ingklik) Kencur(sedhet) Kapas(kadi) Kacang(besengut) Jarak(juwis) Jambu(karuk) Jagung(sinuhun) Gedhang(tuntut) Duren(dlongop) Cengkeh(polong) Aren(dangu) Cubung(torong)
Pete(pendul) Pandan(pundak) Nangka(angkup) Lombok(menik) Lamtara(jedhidig) Kopi(blanggreng) Kluwih(ontel) Kimpul(pacal) Kelor(limaran) Krambil(manggar) Kara(kepek) Kanthil(gading) Jengkol(kecuwis) Jati(janggleng) Jambe(mayang) Gembili(seneng) Garut(gremeng) Dhadhap(celung) Blimbing(maya)
Penyebutan dalam bulan jawa dengan bahasa kromo dan ngoko
 1. Warana/Sura (30 hari)
 2. Wadana/Sapar (29 hari)
 3. Wijanga/Mulud (30 hari)
 4. Wiyana/Bakda Mulud (29 hari)
 5. Widada/Jumadil Awal (30 hari)
 6. Widarpa/Jumadil Akhir (29 hari)
 7. Wilarpa/Rejeb (30 hari)
 8. Wahana/Ruwah (29 hari)
 9. Wanana/Pasa (30 hari)
 10. Wurana/Sawal (29 hari)
 11. Wujana/Sela (30 hari)
 12. Wujala/Besar (29 atau 30 hari)
Nama perhitungan musim pertanian
 1. Kaso. 22 juni – 1 agustus 41 hari, angin bertiup dari timur ke barat
 2. Karo. 2-24 agustus 23 hari, angin berasal dari timur
 3. Ketigo. 25 agustus – 17 september 24 hari, angin bertiup dari timur laut
 4. Kapat. 18 september- 12 oktober 25 hari, angin bertiup dari barat laut
 5. Kalimo. 13 oktober- 8 nov 27 hari, angin bertiup dari utara
 6. Kanem. 9 november- 21 des 43 hari, angin bertiup dari barat
 7. Kapitu. 22 desember – 2 februari 43 hari, angin bertiup dari barat
 8. Kawolu. 3 februari – 28/29 februari 27 hari, angin bertiup dari barat
 9. Kesongo. 1 maret – 25 maret 25 hari, angin bertiup ke selatan
 10. Kesepuluh. 26 maret – 18 april 24 hari, angin bertiup ke tenggara
 11. Apit Lemah 19 april – 11 mei 23 hari, angin bertiup ke selatan
 12. Apit Kayu. 12 mei – 21 juni 41 hari, angin bertiup ke timur
Nama perhitungan musim pertanian
 1. Mangsa Kasa, umur 41 hari mulai 22 Juni sampai 1 Agustus, angin bertiup dari timur menuju barat, merupakan awal musim kemarau.
 2. Mangsa Karo, umur 23 hari mulai 2 Agustus sampai 24 Agustus, angin berasal dari timur.
 3. Mangsa Katelu, umurnya 24 hari mulai 25 Agustus sampai 17 September, angin bertiup dari timur laut, dan saat ini adalah musim kemarau.
 4. Mangsa Kapat, umurnya 25 hari mulai 18 September sampai 12 Oktober, angin bertiup dari barat laut, dan saat ini merupakan musim peralihan, yang juga dikenal sebagai mangsa labuh.
 5. Mangsa Kalima, umurnya 27 hari mulai 13 Oktober sampai 8 November, angin bertiup dari utara bertiup kencang sehingga pepohonan sering tumbang. Tanda alam banyak hujan turun.
 6. Mangsa Kanem, umurnya 43 hari mulai 9 November sampai 21 Desember, angin bertiup dari barat dan bertiup kencang. Saat ini musim hujan yang terkadang disertai petir
 7. Mangsa Kapitu, umurnya 43 hari mulai dari 22 Desember sampai 2 Februari, angin bertiup dari barat. Saat ini musim hujan dengan curah hujan sangat lebat.
 8. Mangsa Kawolu, umurnya 27 hari mulai 3 Februari sampai 28 Pebruari atau 29 Februari, angin bertiup dari barat, hujan mulai berkurang.
 9. Mangsa Kasanga, umurnya 25 hari mulai 1 Maret sampai 25 Maret, angin bertiup dari selatan.
 10. Mangsa Kasadasa, umur 24 hari mulai 26 Maret sampai 18 April, angin bertiup dari tenggara dan bertiup kencang, merupakan musim peralihan menuju kemarau.
 11. Mangsa Dhesta, umurnya 23 hari mulai 19 April sampai 11 Mei, angin bertiup dari selatan, saat ini musim kemarau.
 12. Mangsa Sadha, umurnya 41 hari mulai 12 Mei sampai 21 Juni, angin bertiup dari timur, saat ini musim kemarau dan tidak ada hujan.
Nama bulan Masa Majapahit menurut Negara Kertagama
 1. Caitra……………. (Maret-April)
 2. Waisaka……….. (April-Mei)
 3. Jyestha…………. (Mei-Juni)
 4. Asadha………….. (Juni-Juli)
 5. Srawana……….. (Juli-Agustus)
 6. Bhadrapada….. (Agustus-September)
 7. Aswina………….. (September-Oktober)
 8. Kartika………….. (Oktober-Nopember)
 9. Margasirsa…….. (Nopember-Desember)
 10. Pausa…………….. (Desember-Januari)
 11. Magda……………. (Januari-Pebruari)
 12. Phalguna……….. (Pebruari-Maret)


Bulan dalam kalender Saka
 1. Caitra : Maret – April
 2. Waiçakna : April – Mei
 3. Jyestha : Mei – Juni
 4. Asadha : Juni – Juli
 5. Çrawana : Juli – Agustus
 6. Bhadrawada : Agustus – September
 7. Asuji : September – Oktober
 8. Karttika : Oktober – November
 9. Marggasira : Nopember – Desember
 10. Fosya : Desember – Januari
 11. Magha : Januari – Februari
 12. Phalguna : Februari – Maret

No comments: