Cerkak


žCerkak yaiku cerita cekak.
žBiasane katulis ana ing majalah, koran, utawa internet.
žCerkak  ana akeh jenise, kayata cerkak kang lucu, seneng, sedih, lsp.
žCerkak uga bisa dibedakne dadi cerkak anak, cerkak remaja, lan cerkak dewasa.
Unsur intrinsik cerkak:
ž 1. Tema cerkak:  pokok crita cerkakž2.Amanat cerkak: pesen kanggo masyarakat kang maca cerkakž3.sudut pandang panulis cerkakž4.Alur cerkakž5.Setting cerkakž6.Tokoh cerkakž

No comments: