TUGAS KELAS X KANGGE NGISI PROGRAM SINAU WONTEN GRIYA RIKALA KELAS XII UJIAN SEKOLAH

Sugeng enjing putra-putra....
Wonten griya rikala kelas XII US, mangga sami nyinau LKS BASA JAWA SEMESTER KALIH,
ingkang dereng wasis nulis aksara Jawa mangga ugi sami latihan malih.
Maturnuwun.


No comments: